1. Üldtingimused

1.1. Originalbouquets.ee e-pood müüb käsitööna valminud lillekimpe.

1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil originalbouquets.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Arro Kinnisvara OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel originalbouquets.ee. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Müüja andmed:
Arro Kinnisvara OÜ
Liikuri tn 10-108
Tallinn
13618
Reg. nr. 11810726
Telefon +372 56960501
Email: arro.kinnisvara@gmail.com

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

3. Tooted

3.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos/müüja kauplustes olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega programmides.

3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Antud juhul tagastatakse Kliendile kogu ostusumma kohe peale toote puudumise selgumist.

3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

4. Ostu sooritamine

4.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi ikoonile klikkida, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

4.3. Pärast nõutud andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Kinnitan ja maksan“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

4.4. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

4.5. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

4.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

4.7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.8. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

5. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank, Coop).

5.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud tarneviisist. Lilled toimetab Kliendile meie tranepartner CitydeliveryTallinn kuller.

6.2. Kullertasu suuruseks võib olla kas 5 eurot (tsoon 1), 11 eurot (tsoon 2) Kullertasud on tsoonideks jagatud järgmistel alustel:

6.2.1. Tsoon 1 (5 eurot) - Tallinn

6.2.2. Tsoon 2 (11 eurot) - Tallinna lähiümbrus - kesklinnast kuni 15 km 

6.2.3. Lilled tuuakse Kliendile vastavalt ostuvormistamisel tema poole valitud kuupäevaks ja kellajaks. 

6.3. Maksimaalne tarneaeg on 24 tundi.

6.4. Valides kohaletoimetamise viisina Tulen ise järgi, saab Klient tootele järgi tulla Originalbouquets.ee kaupusesse lahtiolekud aegadel
E - L 10:00 - 20:00 ja P 10:00 - 18:00 Lilled-kingitused pood Vikerlase 23 Tallinn.

6.5. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

6.6. Juhul, kui Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: arro.kinnisvara@gmail.com või helistades +372 5696 0501.

7. Vastutus

7.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

7.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

8. Kasutamistingimused ja nende muutmine

8.1. Ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

8.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

8.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

8.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.
Kauba tagastamine

9. Kauba tagastamine

9.1. Kuna lillede puhul on tegemist kiiresti rikneva kaubaga, siis vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 53 lg 4 p 4, ei ole müüjal kohustust kaupa tagasi võtta. Kui aga tellijal on mõjuv põhjus toote tagastamiseks, on E-pood valmis toote tagasi võtma kahe tunni jooksul peale tellimuse üleandmist.

9.2. Tellimuse tagastamise korral peab tellija esitama tagastamise põhjuse. Kõik tagastamisega seotud kulud jäävad tellija kanda. Kui kaubal esineb puudusi, mis on tekkinud kauba valest käsitlemisest, siis kaupa tagasi ei võeta.

9.3. Tagastamisel makstakse tellijale raha tagasi samale pangakonto numbrile, millelt makse laekus või sularahas, kui tellimuse eest maksti sularahas.

9.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja ostutšeki numbri e-posti aadressile arro.kinnisvara@gmail.com.

9.5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.6. Tarbijal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

10. Kaebuste esitamine

10.1. Kui tellitud toodetel esineb puudusi, on tellijal õigus esitada E-poele kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kaheteistkümne tunni jooksul peale puuduse tuvastamist.

10.2. Kaebused lahendatakse kümne tööpäeva jooksul, alates kaebuse laekumisest ning lahendamise aluseks on tellimust kinnitavad dokumendid.

10.3. Kaebust ei lahendata, kui E-pood tuvastab kaubal puudused, mis on tekkinud tellija süül.

10.4. Kokkuleppele mittejõudmise korral on tellijal õigus pöörduda vaidlusi lahendavate institutsioonide poole.

11. Muud tingimused

11.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

11.2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

12. Klienditugi

12.1. Klienditoe telefon on +372 5696 0501 (avatud tööpäeviti kl 10:00-20:00) ja e-posti aadress: arro.kinnisvara@gmail.com. Riiklikel pühadel on klienditugi suletud.